10 милиона са оръжията, притежавани законно в Италия. 5 милиона италианци държат в момента в домовете си оръжие, съобщи вестник „Стампа“. Бизнесът с продажбата на оръжие за лични нужди набира все повече скорост. Само през 2007 г. са били издадени нови 34 000 разрешения за притежаване на лично оръжие.
800 000 лицензи пък са били издадени за притежаване на ловно оръжие, а други 178 000 - за спортно оръжие.

Италианските експерти надават тревога, тъй като все по-често ловно или спортно оръжие бива използвано с различна от предназначението му цел.

„Положението е тревожно. Необходимо е да се удари спирачка от страна на правителството в издаването на разрешителни за притежаване на ловно и спортно оръжие. Много често полицията е принудена да издава разрешение за оръжие на хора, за които се знае, че го използват с други цели.

Необходим е и по-силен контрол по полигоните, трябва да се види кой точно стреля за спорт и кой - не. Многобройни престъпления биват извършвани именно със законно притежавано оръжие“, казва Масимо Монтебове, говорител на Асоциацията на притежателите на оръжие в Италия. Според него е необходимо в Италия да се намали броят на притежателите на оръжие. „Държавата е тази, която трябва да се грижи за сигурността. Американската философия за личната самоохрана не е съвместима с италианската култура“, убеден е Монтебове. /ПронтоСофия