Всички хора на планетата Земя са потомци на извънземни. Водещ британcки учен твърди, че човечеството в съвременния си вид е наследник на представители от различни извънземни раси – "чужденци от космическото пространство".
Професор Чандра Викрамасинг от университета в Кардиф, изхождайки от резултатите на свое изследване, направи това &quot;революционно&quot; заключение, съобщава британското издание The Telegraph. <br /> <br /> Астробиологът Викрамасинг счита, че животът на Земята е донесла комета, която преди това е &quot;пребивавала&quot; на Луната.Той твърди, че микробите, попаднали от далечни космически дълбини на повърхността на Земята, са послужили за основа на развилото се по-късно видово разнообразие. <br /> <br /> Теорията на професора от Кардиф, според която животът като такъв се пренася от планета на планета в продължение на много милиарди години, е публикувана на страниците на Международното астробиологическо списание на Кембридж. <br /> <br /> &quot;Ние всички сме потомци на различни извънземни.&nbsp;Никой не знае как песъчинките и атомите пътешестват по вселената и как те попадат на тази или онази планета позволявайки на живота да се зароди&quot;,&nbsp;казва Викрамасинг. <br /> <br /> Професорът подчертава, че неговата теория в никакъв случай не обяснява общото зараждане на живота във Вселената. Викрамасинг&nbsp;поддържа и теорията за &quot;панспермата&quot; на известния астробиолог сър Фред Хойл.<br /> /БЛИЦ