Във Великобритания започна работа застрахователната компания Salaam – първата в страната, която действа по законите на шериата, съобщи АФП.
За разлика от обикновената застрахователна компания, където всички рискове се поемат от компанията – застраховател, компанията Salaam е изградена по принципа “такафул”, съгласно който рискът се поделя между всички участници в системата за застраховане. Вноските на клиентите постъпват в един общ фонд, откъдето се инвестират по законите на шериата, тоест в компании, които не са свързани с производството на алкохол или даване на пари при определена лихва. От този фонд се правят плащанията по всички застрахователни случаи. Ако в края на годината фондът приключи с излишък, средствата се връщат на клиентите под формата на намаления на следващата годишна вноска. Работата на компанията Salaam е насочена основно към над 1,5-милионната мюсюлманска общност във Великобритания. На официалния й сайт обаче се посочва, че клиент на компанията може да стане всеки британец независимо от вероизповеданието си. В последно време все повече компании по света предоставят на своите клиенти услуги според ислямските норми. Обемът на световния пазар на финансови услуги за мюсюлманите нараства годишно с 15 %, а темповете на ръста се увеличават. През 2007 г. този пазар е бил за 480 милиарда долара. /ЛентаРу