600 патента за една година е спечелила компанията.
Технологиите и новите разработки ще осигурят успешното бъдеще на печатния бизнес, заявиха от Xerox. Компанията допринася за развитието с повече от 600 патента през 2008 година, съобщава TechNews.bg. Постоянните постижения в изследванията и новите разработки са удачен начин за оцеляване в икономически тежки времена, посочват от компанията в съобщение до медиите. През изминалата година разработчиците на Xerox са спечелили 609 щатски патента, надминавайки планираното увеличение с една трета.

“Компаниите трябва да поддържат потока на нововъведенията дори и в нестабилен икономически климат, в противен случай ще имат огромни пропуски в продуктовото портфолио в следващите години”, казва Софи Вандебрук, изпълнителен директор „Технологии” в Xerox и президент на отдела за нововъведения в корпорацията.

Един от стотиците патенти на Xerox се отнася за енергоспестяващите твърди мастила, които се използват в устройствата Phaser 8860. Това нововъведение ще доведе до намаляване потреблението на електроенергия. Друг патент касае технологията на емулсионно агрегирания (ЕА) тонер, която позволява широката употреба на ЕА тонери дори и при най-високия клас офисни устройства. ЕА тонерът осигурява по-високо качество на печат, по-висока надеждност и намален разход на тонер в един енергийно-ефективен производствен процес.

Xerox е патентовала и метод за контрол на постоянното качество на печат между отделните принт модули, които функционират паралелно. Технологията подобрява възпроизвеждането на тонера от различните модули в индустриалната система Xerox Nuvera.

От всички патенти през 2008 година 18 са спечелени от д-р Питър Казмайер, химик и мениджър на отдела за дизайн на нови материали в изследователския център на Xerox в Канада. Казмайер е един от 18-те изобретатели в Xerox, които влизат в елитния кръг на хора с по 100 патента, приключвайки 2008 г. със 101.
Някои от скорошните патенти на Казмайер , включително стотния, са свързани с проекта на Xerox за изтриваема хартия, който в крайна сметка ще намали употребата на този ресурс чрез изтриване на изображенията в рамките на един ден, при което хартията може да бъде използвана отново и отново. /БЛИЦ