Инженери от Matsushita и селскостопанския технологичен институт в Токио изобретиха ново устройство за излъчване на светлина, става ясно от публикация в Tech-on. Създаденият прототип използва силициева подложка с размери 5 нанометра, която освобождава електрони в капсула с ксенонов газ.
Теоретически яркостта на такава лампа е по-силна с 50% от обикновените флуоресцентни лампи при същото ниво на енергопотребление. Освен това новата технология не предполага използване на живак. Инженерите вярват, че рано или късно тяхната разработка ще получи широко разпространение като източник на светлина и ще остави далече зад себе си технологии като полупроводниковите и органичните светодиоди. Очаква се комерсиализацията на изобретението да започне скоро, тъй като технологията е напълно жизнеспособна от гледна точка на себестойността на производството. /TechNews.bg