Украинският президент Виктор Юшченко определи системата за сигурност в рамките на Общността на независимите държави като неефективна. Според него последните събития в Грузия представляват "първата война в ОНД".
"Възникват много въпроси. Защо не се задейства механизъм за сигурност? Защо държави, които обявиха братски отношения помежду си, могат да преминат към диалог на силата? Какво не се задейства? Какви споразумения, политически или от друг характер, попречиха или не дадоха възможност да бъде намерен отговор на предизвикателството, зародило се на южноосетинска територия?", запита Юшченко. Той посочи примера на Франция, Германияи останалите европейски държави, които избраха за свой приоритет система за колективна сигурност. Същевременно президентът обяви, че за Украйна остава актуален въпросът за утвърждаване на национална политика на сигурност, и напомни, че Украйна не е член на ОНД. /Интерфакс