В италианската област Венето (с център Венеция) ще се закрилят местно произведените плодове и зеленчуци за сметка на внесените отвън. Областният съвет прие специални нормативни мерки в тази сфера по инициатива на Конфедерацията на земеделските производители. Тя беше подписана от 25 000 потребители.
Новите мерки, известни с името "закон нула километри", имат за цел да се доставят на жителите само плодове и зеленчуци, които не са пропътували никакво разстояние, за да стигнат до масите им. Местните плодове и зеленчуци стават задължителни за обществените заведения за хранене, за частните ресторанти и за мрежите за дистрибуция на едро. Освен че ще правят промоция на местното земеделско производство, новите мерки ще спомогнат и за борбат със замърсяването, тъй като ще се намали транспортирането на продуктите. Цел на нормата е и поне 50 % от плодовете и зеленчуците в столовете на училищата, институтите, университетите и казармите във Венето да бъдат местно производство. Много ресторанти във Венето вече от доста време представят и меню "нула километри", в което се сервират само ястия с местни продукти. /ПронтоСофия