През юни в глобалната мрежа е имало 172 338 726 сайта, по данни на компанията за интернет изследвания Netcraft.
Общият брой интернет сайтове се е увеличил с 3,9 милиона. Повечето нови сайтове предоставят хостинга си на ТhePlanet.com, която е 6-та по големина в света. 1,2 милиона уеб страници са се прехвърлили от компанията Nameview към Secure Hosting Limited. Последната привлича клиенти с гаранция за 100% достъпност на сайтовете, която се осигурява чрез координация на ресурсите, разположени на два различни сървъра. Сайтовете на компанията Secure Hosting Limited използват Lighttpd като сървърен софтуер. Пазарният дял на Lighttpd остава на практика същият. Броят на сайтовете под управление на Microsoft IIS е нараснал с 2 милиона, което е увеличило дела на този сървър на 35.59%. Apache е все още лидер на пазара за уеб сървъри, но делът му вече е под 50%. /TechNews.bg