Завихрянията в атмосферата на Венера, която се различава доста от земната, имат общи черти с тукашните урагани и циклони, установиха учени.
Получените данни могат да помогнат в обяснението на особеностите на поведението на въздушната обвивка на Венера, се казва в статия в последния брой на списание “Geophysical Research Letters”. Атмосферата на Венера на височина около 60 километра в горната част на слоя облаци се върти извънредно бързо, надминавайки въртенето на самата планета около оста си. Ако Венера извършва един оборот около себе си за 243 земни денонощия, то въздушната й черупка прави този оборот само за 4 дни. Свойството се нарича супарротация и до момента не е получило задоволително обяснение. Въпреки огромните разлики на атмосферата на Венера от земната тама са открити спицифики, подобни на наблюдаваните на Земята – странни S-образни образувания, които се наблюдават в центъра на земните циклони. За първи път те са открити на Венера в центъра на завихряния до южния полюс на планетата от сондата “Пайъниър”. След това космическият апарат “Венера Експрес” откри подобно явление до северния полюс на планетата. Учени от САЩ, Италия и Германия под ръководството на Санджай Лимайе от университета “Уискънсин-Медисън”, които са автори на изследването, с помощта на математически модели анализирали процесите, които могат да доведат до поява на S-образни структури в центърана завихряния. Те установили, че явлението е свързано с т. нар. баротропна нестабилност, възникваща, когато по-плътни слоеве от газ се оказват над по-малко плътни. Моделирането показва, че подобно на S-образните структури в замните циклони същите форми в завихрянията на Венера са също нестабилни. Според авторите на статията получените данни ще помогнат за по-доброто разбиране на свойствата на атмосферата на Венера и ще насочват бъдещите й наблюдения. /БЛИЦ