Специални мерки ще изравняват заплащането на двата пола.
С поредица от мерки Европейската комисия ще се опита да намали значително разликата в заплащането на мъжете и жените през следващите пет години, съобщава TechNews.bg. Средната разлика в заплащането на мъжете и жените в ЕС в момента е 18%. За да намали този процент, Комисията възнамерява да повиши информираността на работодателите за проблема, да насърчи инициативи за постигане на равенство между половете и да подкрепи разработването на средства за измерване на разликата в заплащането на мъжете и жените.<br /> <br /> От друга страна, не е изключено да бъдат приети и нови законодателни мерки. Комисията възнамерява да проведе консултации с европейските социални партньори и да анализира последиците от няколко възможности:по-строги санкции, гарантиране на прозрачност при заплащането и редовно изготвяне на доклади за разликата в заплащането.<br /> <br /> Германия вече разработи софтуер, който изчислява разликата във възнагражденията. Инструментът може да помогне на работодателите да се запознаят със ситуацията и да предприемат мерки за премахване на разликата в заплащането на мъжете и жените.<br /> <br /> Резултатите от огласено тази седмица проучване на Евробарометър показват, че над 80% от европейците подкрепят идеята да се предприемат спешни действия за премахване на разликата в заплащането.<br /> <br /> Според проучване, проведено през 2009 г. под егидата на шведското председателство на ЕС, премахването на различията в трудовата заетост на мъжете и жените в държавите-членки на ЕС би могло да доведе до потенциално увеличаване на БВП с 15 до 45%.<br /> <br /> В същото време доклад на Международната конфедерация на профсъюзите разкри, че майките по света получават почти една трета по-ниски възнаграждения, отколкото мъжете и все още срещат твърде много препятствия в кариерата си. Майките получават средно 68% от възнаграждениетона мъжете, а жените като цяло - 74%, съобщава докладът.<br /> <br /> Докладът разкрива още, че майките по-често работят на непълен работен ден в сравнение с мъжете, или с жените, които нямат деца. Работодателите често нарушават законите, като плащат на жените по-малко, отколкото на мъжете и като не им дават достатъчно дълъг отпуск по майчинство. Често се случва на майките да бъдат отказвани повишения, или преди назначаване от дамите да се иска незаконно да представят тест за бременност. /БЛИЦ<br /> <br />