Както става ясно, да хъркат могат не само хората и кучетата. В интернет се появи видео на сладко жълто патенце, което си хърка сладко в съня си.
<iframe width="500" height="315" src="//www.youtube.com/embed/sYpvEiRnWNc?list=UUZSUvJTxnp7ay48TUJAf4RQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>