Благородният метал отново се търгува на рекордно високи цени, съобщава ДПА.
За междубанков обмен и международна търговия се използват кюлчета с форма на монета или кубче от 99,99 % чисто злато с тегло 1 златарска унция = 31,1 гр., която в началото на тази седмица се търгува на рекордната цена от 1130,25 щатски долара. Никога преди това златото не е било по-скъпо. С новата цена бе подобрен с почти 8 долара стария рекорд от миналия четвъртък.<br /> <br /> Златото се среща рядко в чист вид, но лесно могат да бъдат изолирани негови съединения с други елемени. Златото се извлича от златоносния пясък при обработка с разтвори на натриева основа и натриев цианид в присъствие на кислород. Разпространен метод за извличане на златото, когато е във вид на прах,е с помощта на живак. Живакът образува амалгама със златото. Течните живачни отпадъци тровят реките и хранителните вериги , и при вдишване носят риск за здравето.<br /> <br /> При търговията най-често използваното кюлче злато е с маса 1 кг и форма, близка до паралелепипеда. Най-голямото кюлче злато е изработено в Япония на 15 декември 1999 г. и е закупено 5 дни по-късно. То също има формата на паралелепипед и е с размери 40,5/19,5/16,0 см и маса 200 кг. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />