60 процента от българите са скептични към възможността за интеграцията на бежанците в обществото и ги възприемат като заплаха за националната ни сигурност.
15,2 процента са на обратното мнение, а 24,8 процента не могат да преценят. Това показват данни от проучване за обществените нагласи спрямо бежанците у нас на агенция &quot;Сова Харис&quot; по поръчка на Института за икономика и международни отношения и фондацията &quot;Фридрих Еберт&quot;, съобщава БТА.<br /> <br /> Според изследването, в което са участвали 1000 души, мненията по въпроса са сравнително константни и не се влияят от пола, образованието, възраст, населеното място, идейни възгледи на анкетираните.<br /> <br /> &quot;Има страхове, няма омраза. Настроенията са разнопосочни, общественото съзнание е достатъчно объркано и доминирано от страховете&quot;, коментира резултатите Любомир Кючуков - директор на Института за икономика и международни отношения.<br /> <br /> Според данните, 46,5 процента от анкетираните смятат, че ЕС не трябва да помага на бежанците, търсещи убежище на територията му, 28 процента отговарят, че трябва да им се помага, а 25,5 процента не могат да преценят.<br /> <br /> Тези, които смятат, че не е необходимо ЕС да помага на бежанците, защото сред тях има терористи, са 18,8 процента, а според 16,7 на сто България е зле икономически и не може да се грижи за собственото си население. <br /> <br /> 43,9 процента от обявилите се за необходимостта от подкрепа на бежанците от ЕС, смятат, че това е хуманно и тези хора имат нужда от помощ, но според 23 на сто Европейският съюз трябва да помага само на тези, които са бежанци от война. <br /> <br /> Според 57 процента от участвалите в проучването решението на проблема с бежанците трябва да е общо за всички страни в ЕС. 22,4 процента смятат, че всяка страна трябва да се справя сама, а 20,6 процента не могат да преценят. <br /> <br /> Половината от анкетираните смятат, че България не трябва солидарно да приеме решението на ЕС и да приеме полагащата й се квота от бежанци, а 82,1 процента заявяват, че трябва да се изгради система, чрез която да се прави подбор извън границите на ЕС, за да се получава разрешение по определен ред за прием на бежанци. <br /> <br /> Сред факторите, препятстващи интеграцията на бежанците, 49,3 процента от участвалите в проучването посочват, че държавата ни е толкова немощна, че не може да осигури условия за интеграция, а 38,5 процента посочват, че бежанците имат различна култура и религия и не могат да се интегрират в нашите условия. <br /> <br /> Над 50 процента от анкетираните отговарят, че за тях не е приемливо да имат колега или съсед бежанец. <br /> <br /> На въпрос дали бежанците представляват заплаха за тях, 47 процента отговарят отрицателно и не се страхуват от бежанците, 34,1 процента смятат, че бежанците са заплаха, защото се страхуват от хората с различна религия, а други 23,6 процента също смятат, че са заплаха, защото се страхуват от хората от друг етнос.&nbsp;/БЛИЦ