Общо 115 дела на първа и втора инстанция е разглеждал Ловешкият окръжен съд през първите шест месеца на годината. Произнесени били 26 присъди или всеки четвърти бил признат за виновен. Не всяка от присъдите обаче била влязла в сила, тъй като някои са в срок на обжалване и в момента, съобщи днес Антоанета Монева, шеф на Окръжен съд-Ловеч, предаде кореспондентът на БЛИЦ в града.
Според нея 20 други били наказани с до три години лишаване от свобода, от тях 14 - условно. В затвора между 3 и 10 години ще лежат четирима човека, за други четирима пък била постановена мярка пробация. На доживотен затвор с право на замяна бил осъден Цветозар Орлинов, изнасилил и умъртвил 76-годишната Елена Крумова в луковитското с. Румянцево. Присъдата е произнесена на 9 май т.г.
На първа инстанция в Ловешкия окръжен съд са гледани 31 наказателни дела. От тях са решени 25, а 6 остават висящи. Осъдителна присъда на две години лишаване от свобода била произнесена срещу Георги Иванов Пенев за укриване на данъчни задължения в особено големи размери за времето от четири данъчни периода, считано от 2001 г. Пенев обаче имал право да обжалва. На една година условно и глоба от 2000 лв. бил осъден работещ в кооперацията в с. Дойренци. Има и осъден мъж за лихварство. Делото е приключило със споразумение - три години условно. За притежаване и разпространение на наркотици са гледани четири дела, всички са приключили със споразумения.

На втора инстанция в Окръжен съд-Ловеч били гледани 84 наказателни дела, от които 71 са решени, 6 - прекратени и 13 са останали несвършени.
185 пък били гражданските дела, разгледани на първа инстанция до края на юни, съобщи още Антоанета Монева. От тях 117 са приключили, 29 са прекратени, 39 са останали висящи. Основна част от тях са по облигационни искове, както и за гражданско състояние, свързано с произход, има и много дела за осиновявания.
На втора инстанция са гледани 225 граждански дела, от които 152 са приключили, 20 - прекратени, 53 са останали висящи.
Делата за регистрация и пререгистрация на търговските дружества и едноличните търговци вече са в Агенцията по вписвания към Единния търговски регистър, припомни Антоанета Монева. От окръжното съдилище само се вземат удостоверения за актуално състояние.  /БЛИЦ