United Capital PLC е холдингово дружество, занимаващо се с финансови услуги, ситуирано във Великобритания и е с широк спектър от международни интереси. Това се казва в изявление на компанията, която иска да придобие ПОК „Доверие". Активите на дружеството включват участие в застрахователни компании, фондове за недвижими имоти, банки и индустриални активи в няколко държави. United Capital PLC управлява активи за повече от 2 милиарда евро.
В изявлението се подчертава се, че към настоящия момент е в процедура за публично предлагане на акции без обвързване с офшорни капитали.&nbsp;Капиталът по сделката се осигурява изцяло чрез нейните акционери, съгласно изискванията на регулаторните органи във Великобритания и България.<br /> <br /> Международният състав на United Capital PLC включва борд на директорите в широк спектър от физически лица от САЩ и Австрия, като е показателен утвърденият председател на Борда на директорите в лицето на госпожа Дебора Стърман, която е инициатор на първият колективен иск срещу банки в Швейцария на стойност 1.25 млрд. долара.<br /> <br /> Един от основните инвеститори в компанията е Сергей Мастюгин - член на надзорния съвет на ИнвестБанк Русия. В своята оперативна дейност компанията е получила и одобрение от регулаторен орган в страна от ЕС като основен акционер в застрахователна компания. <br /> <br /> Дружеството е официално съинвеститор с националната агенция за инвестиции във Виена в проектна стойност 300 милиона евро, официално представен и пред австрийските медии.<br /> <br /> Става ясно, че United Capital PLC е в процедура на придобиване на две банкови институции на територията на Европейския съюз и САЩ, а съгласно подписания договор за конфиденциалност основната информация по изпълнение на сделката с ПОК &bdquo;Доверие&quot; ще бъде предоставен на регулаторните органи в България.&nbsp;<br /> <br /> United Capital PLC заявяват, че се дистанцират официално от всички лица, които се упоменават в българските медии и не представляват акционерите на дружеството.&nbsp;<br /> <br /> Сделката предизвика голям отзвук и полемики у нас. Днес от ГЕРБ обявиха, че са притеснени от продажбата на &quot;Доверие&quot;. От БСП пък поискаха спиране на сделката. Вчера шефът на бюджетната комисия в НС Йордан Цонев заяви, че се обмислят законови забрани офшорни капитали да участват в подобни сделки.<br type="_moz" /> <br />