Категорично да се пренапише Закона за нормативните актове поискаха от ДСБ, ГЕРБ, СДС. От ГЕРБ поискаха бизнесът активно да се включи в готвенето на законопроектите. Според зам.-председателят на ДСБ Екатерина Михайлова един от сериозните дефекти на законодателството е, че се пише от администрацията на едно или друго ведомство.

Според Иван Сотиров от СДС изпълнителната власт разполага с капацитета и тя готви законопроектите, което означава, че бюрократите сами си пишат правилата, по които трябва да работят, с което се нарушава принципът на парламентарната република. Затова трябва да се увеличи капацитета на Парламента и той сам да си пише законопроектите, смята Сотиров. По думите му България се е превърнала в премиерско-бюрократична република, а не в парламентарна.  
На въпрос какви мерки предвиждат партиите, ако дойдат на власт, така че бизнесът да се конкурира лоялно на пазара, от ДСБ заявиха че ще бъда електронизирани НАП и Митниците.  
Според Михайлова, ако има електронен контрол на целия документооборот в администрацията, трудно ще може да се прикрива информация и да се върши услуга на един или друг, в т.ч. за еврофондовете – да се стъпи на изцяло електронен път за кандидатстване за еврофондовете. СДС възнамеряват да проведат веднага съдебна, административна реформа, тази на МВР и другите правораздавателни органи. От ГЕРБ имат идея да засилят капацитета на правоприлагащите органи, управлението на документните потоци, подобряване структурата на санкциите,  ефективно разследване, съд за доказаните престъпления. Зам.-министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева от НДСВ смята, че това, което трябва да се направи, е провеждане на цялостна политика за въвеждане на едно гише, широколентов интернет, електронен регистър на обществените поръчки, подобряване прилагането на регулациите по отношение на данъчни, митнически, банкови закони, намаляване на осигуровките в частта за работодателите. 
Според зам.-председателят на Българската стопанска камара  Камен Колев, в класация на Световната банка ние заемаме последно място по ефективност на публичните разходи, а годишно държавата харчи 6 млрд. лв. за обществени поръчки. По думите му има хиляди възложители, които не могат да бъдат ефективно следени от контролните органи. Трябва да прекъснем връзката между възложител и изпълнител. Колев каза още, че подобна идея и за централизация усвояването на еврофондовете е имало и преди. 
От ДСБ казаха, че не са за единно централизиране – принципът в ЕС не е точно създаване на единна администрация за ползване на еврофондовете. По-важно е да изградим контрол, а не да централизираме. Според СДС в Конституцията трябва да се въведе второ ниво на самоуправление. Трябва да има единна информационна система./БЛИЦ