Доказано е, че с възрастта на човек са му нужни по-малко калории, дори и да не се променя теглото му: средно с 10-15% по-ниска калорийност, като се започне от 60-65 години нататък.

При хора около тази възраст, дори и по-рано, започва да се развива съвсем естествен процес на намаляване на мускулната тъкан, поясняват експертите.

По тази причина се понижава и потребността от калории. Ако възрастният човек продължава да се храни по начина, по който го е правил в средната възраст, по принцип теглото му започва да се увеличава. 

Какви храни трябва да консумират по-възрастните научете на Zdrave.to