Специалистите кардиолози приемат двете понятия “гъста кръв” и “разреждане на кръвта” несериозно и дори насмешливо.

Сгъстяването на кръвта се случва например при такива заболявания като миеломна болест, полицитемия и др.

При тях се повишава гъстотата на кръвта като течност. Но по принцип, когато използвате термина “гъста кръв”, съвсем друго имате предвид. Запомнете: може въобще да няма повишаване гъстотата на кръвта, но пък да има повишен риск от образуване на тромби.


Кога е необходимо да се разрежда кръвта с медикаменти, четете в zdrave.to