За първи път в Кардиохирургичният център в Бургас беше извършена минималноинвазивна процедура на пациентка на 68 години с митрална инсуфициенция. Това стана възможно с предоставената 3-D видеоскопска апаратура от партньорска компания , развиваща високотехнологичните методи на лечение в хирургията.

Това е сред новостите, които д-р Самуил Казаков има амбицията да развива в Аджибадем Сити Клиник Бургас. Минималноинвазивната хирургия на митрална клапа е изключително щадяща и прецизна. Този метод лекува един от придобитите митрални пороци на митралната клапа-митралната инсуфициенция. През много малък разрез от 5-6 см чрез достъп през дясната гръдна половина се извършва същата корекция на дефекта на митралната клапа, било с протезиране или с пластика, каквато се прави и през класически достъп-стерноктомия. Но при минималноинвазивния достъп възстановяванета на пациенти е доста по-бързо и с по-малко възможни усложнения.

Още за предимствата на минималноинвазивните процедури, четете в най-полезния сайт Zdrave.to