Националният център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) създаде три здравни регистъра с европейски пари. Това са Регистър на пациентите с редки болести, Регистър на пациентите с диабет и Регистър на източниците на електромагнитни полета. По-подробно за предназначението на третия регистър обяснява пред в. "ДОКТОР" ръководителят на проекта – проф. Мишел Израел. 

- Проф. Израел, какво е предназначението на регистъра на източниците на електромагнитни полета и кои са те?
- Източниците на електромагнитни полета са комуникационните системи: базови станции за мобилна комуникация и всички цифрови телевизионни и радиопредаватели. В регистъра не влизат далекопроводите за високо напрежение, трансформаторите на ток и други източници на ниски честоти. 

Чрез този регистър местните власти ще контролират и ще имат актуална информация за разположението на предавателите на територията на цялата страна и нивата на излъчванията. Така ще изчисляват и здравния риск, особено на места с висока гъстота на източници на полета. 

Публичната част на регистъра ще показва местоположението на източниците на електромагнитни полета директно върху електронната карта на населеното място (Googie maps). Ако изберете адрес или точка от картата, ще видите всички предавателни станции, които се намират наоколо. Ако чукнете на самата станция, ще получите силата на електромагнитното поле, измерено от РЗИ. Регистърът е електронен, но ще има и специално мобилно приложение, чрез което да се ползва от телефон.

- Ползването на това приложение какво ще струва на хората?
- Приложението е безплатно. Човек може да влезе с телефон в него и да получи данни. Новият регистър ще заработи от 30 април 2017 г. 

- Обикновено антените на мобилните оператори са върху жилищни сгради. Каква е силата на електромагнитното излъчване върху хората, които живеят точно под антената?

Отговорът на този и други важни въпроси за влиянието на електромагните полета върху здравето на хората четете в интервюто с проф. Мишел Израел на най-полезния здравен сайт Zdrave.to