Методика за определяне на времето, когато е умрял даден човек са разработили американски биолози съвместно с криминалисти, пише сп. PLoS One.

Новият алгоритъм позволява да се определи времето на смъртта на хора, които са издъхнали преди месеци с точност около 2 дни. За целта са необходими качествени проби „некробиом” – това е комплект бактерии, които живеят на повърхността и в тялото на човека след смъртта му.

Учените предположили, че микробите и тяхното съотношение в "некробиома" трябва да се променя постоянно в зависимост от различните стадии на разлагане на тялото. Така може да се уточни колко отдавна е починал човекът.

Биолозите в продължение на няколко седмици теорията си, използвайки 21 трупа със съгласието на роднините на покойниците. Новата методика ще намери приложение в криминалистиката за разплитане на най-безнадеждни случаи.