Разстояние. Дистанция. Вкъщи. Изолация. Отговорност. Авторитети. Правила. Компетентност. Експертност. Важни човешки връзки. Ограничения. Организация. Партньорска връзка. Лично пространство. Приоритети. Споделено пространство.


Лични посоки. Бягства. Компенсации. Трудности. Взаимност. Свързаност. Липса на свързаност. Страх. Болест. Бедност. Неяснота за бъдещето. Криза. Успех. Липса на успех. Гняв. Тъга. Самота. Радост. Непоносимост. Такива асоциации можем да направим за изминалите и предстоящи дни.

В началото на този текст ще ви припомня, че в ситуациите, които са нови и непознати за нас, е нормално да изпитваме страх, тревога, несигурност.

Защо ситуацията с новия вирус и социалната изолация ни плашат четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.