От първостепенна важност за бързата диагноза и започване на лечение при болестта рак са точно онези първи сигнали, които подсказват, че раковите клетки атакуват.

С течение на времето се появяват и други, но дотогава вече е нужно да сте посетили лекар и да сте се осведомили за основните характеристики на заболяването.

Основни или първични симптоми на онкологиите не се срещат във всички случаи на рак и могат да бъдат общи за други заболявания. Независимо от това, трябва неотложно да се консултирате с лекар, така че той да ви прегледа и направи нужните изследвания. 

Четете в zdrave.to какво разказват болни от рак за симптомите, на които не са обърнали внимание веднага