Д-р Асен Меджидиев завършва медицина през 1994 г. в Медицинския университет в София. Една година работи в Клиниката по белодробни болести на Пета градска болница, а от ноември 1995 г. започва специализация “Уши, нос, гърло” в болница “Св. Анна”, където е лекар ординатор.

През 1999 г. специализира в Университетската болница на Берлин под ръководството на проф. Тарди, началник на УНГ-клиника към Чикагския университет, а след това преминава тримесечен курс на обучение по ендоскопска хирургия на нос и околоносни кухини в Университетската болница на град Загреб, Хърватия. Специализира бронхоскопии и бронхоезофагология в Медицинската академия в София под ръководството на проф. Максимов, проф. Бeнов и доц. Костадинов, и бронхоезофагология в болница “Царица Йоанна - ИСУЛ” под ръководството на доц. Цолов. От януари 2012 г. д-р Асен Меджидиев е завеждащ на отделение “Уши, нос, гърло” в “Пирогов”. От 30 март 2018 г. е избран за председател на Столичната лекарска колегия към Българския лекарски съюз.

- Д-р Меджидиев, в сезона сме на вирусните заболявания. До каква степен вирусът на грипа може да увреди ушите, носа и гърлото?

- Проблемът на вирусните заболявания е, че, ако не се повлияят от лечение и не премине репликацията на вируса, те нанасят щети след третия, четвъртия ден. Тогава настъпват усложненията. Ако в ушите оплакванията не отзвучат в рамките на 78 часа, трябва да се потърси лекарска помощ. При тях специално рискът е увреждане на слуховия апарат. Много често от вирусна етиология се получават неврити на слуховия нерв. При децата последствията от едно неизлекувано вирусно заболяване може да доведе до задържане на течност в средното ухо - среден отит, до тежки туботимпанити. За да не се стига до тези усложнения, диагнозата трябва да се постави навреме и да се започне правилната терапия. Обикновените хреми, които протичат при вирусните заболявания, но остават  нелекувани, водят понякога до тежки синуити. 

Цялото интервю с д-р Меджидиев четете в zdrave.to