Доц. Величка Андонова, д.ф., е специалист, магистър фармацевт. Завършила е фармация в МУ - София през 1996 г. Има придобита специалност по Технология на лекарствата с биофармация през 2012 г. в МУ - Пловдив, а в периода 2012/2014 г. е докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма “Технология на лекарствените форми и биофармация”, професионално направление “Фармация” към Катедрата по фармацевтични науки на същия университет.


Темата на дисертационния труд е “Наночастици с индометацин - лекарство-освобождаващи системи за приложение в очите”. Участвала е в два следдипломни курса на МУ-София през 2010 г. и в два курса на Colorcon в Будапеща през 2010 г. и Париж - 2012 г.

Има над 40 научни труда и повече от 45 участия в научни конгреси. Основните научни интереси и разработки са в областта на фармацевтичните нанотехнологии и разработването на оптимизирани лекарстводоставящи системи. Има издаден монографичен труд “Получаване на полимерни наноразмерни лекарстводоставящи системи”.

Член е на Експертния съвет по реклама на лекарствени продукти, ИАЛ, секционен редактор е на Folia Medica, Пловдив.

Член е на Editorial Board of Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry.

Интервюто с доц. Андонова, четете в zdrave.to