Доц. д-р Владимир Ходжев е началник на Клиниката по пулмология към УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив. Доц. Ходжев се дипломира през 1991 г. в Медицински университет - Пловдив. Започва трудовия си път като ординатор във Вътрешно отделение на Общинската болница в Панагюрище. През 1992 г. е назначен за асистент в Секция по пневмология и фтизиатрия към Първа катедра по вътрешни болести на Медицински университет - Пловдив.

Притежава клинични специалности по вътрешни болести и по пневмология и фтизиатрия. Научните му интереси са в областта на бронхообструктивните заболявания.

През 2003 г. защитава успешно дисертация на тема: “Диспнеичните индекси и 6-минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест” и придобива научната и образователна степен “доктор”. От 2007 г. е доцент към Секция по пневмология и фтизиатрия на Медицински университет - Пловдив и началник на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив.

Замисляли ли сте се някога над това как дишате, как вдишвате и издишвате въздуха? Най-вероятно не, тъй като дишането протича автоматично. Болните с бронхиална астма също се опитват да не мислят за това, но, за съжаление, не могат.

Интервюто с д-р Ходжев, четете в zdrave.to