Доц. д-р Весела Райкова има 20 години практика като микробиолог и 10 години клинична практика по дерматология. Преподава в Медицинския университет в София към Катедра “Медицинска микробиология” и завежда Лаборатория по полово предавани болести.


Дерматолог е в столична естетична клиника. Разговаряме с доц. Райкова за ролята на микробиома за кожното здраве.

- Доц. Райкова, какво представлява микробиомът на човешкото тяло и специално този на кожата?

- Нашето тяло не е стерилно. Ние съжителстваме с много микроорганизми. Съвкупността им определя т.нар. микробиом на човешкото тяло.

От съвместно съжителство на микроорганизмите по и в нашето тяло зависи до голяма степен как ще се чувстваме и дали ще сме здрави. Нормалната ни флора (микробиомът) въздейства позитивно върху кожата, храносмилателния тракт, нервната система, ендокринната система.

Цялото интервю, четете в zdrave.to