Доц. д-р Таньо Сечанов завършва медицина през 1979 г. в Медицинска академия - София. Специалист е по ендокринна хирургия, като професионалните му интереси са насочени към проблемите на туморните заболявания на ендокринните жлези (щитовидна, паращитовидна, надбъбречни).

През 1989 г. защитава дисертационен труд на тема “Хирургично лечение на карцином на щитовидната жлеза”, а през 1994 г. е избран за доцент към Клиниката по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”, гр. София.

Професионалният му път започва през 1979 г. в хирургичното отделение на болницата в Своге. От 1981 г. и до днес работи в Клиниката по ендокринология и хирургия на специализираната болница по ендокринология в столицата.

От 2004 г. до 2017 г. е началник на Клиниката по ендокринна хирургия към Университетската болница по ендокринология.


Интервюто с доц. Сечанов, четете в zdrave.to