Дали човек се ражда престъпник, или става такъв заради обстоятелствата и детството си? В страмежа си да отговорят на този въпрос учените фокусират вниманието върху два мутирали гена, които се срещат далеч по-често у престъпници. Изследването им обхванало близо 800 финландци, влезли в затвор заради престъпления със или без насилие, пише Obekti.bg, позовавайки се на Би Би Си.

Двата гена, кръстени МАОА и CDH13, са свързани с прояви на насилие.

Авторите на изследването от Европа и САЩ взели под внимание различни фактори - употреба на наркотици и прекалена консумация на алкохол, антисоциално поведение, малтретиране в детството.

Тези фактори обаче не повлияли върху получените резултати.

Изследването не си поставило за цел да изясни въздействието на генни вариации. Учените отбелязват, че много други гени биха могли да играят роля, независимо дали директно, или индиректно, и че двете вариации на мутиралите гени са по-скоро често срещани.

Един на всеки 5 индивида може да е техен носител. Повечето от носителите на въпросните генни вариации обаче никога няма да извършат насилие или убийство.