Дневният сън е нееднозначно явление. От една страна, това помага да се отпуснете и да се презаредите за известно време, а от друга, е по-трудно да заспите през нощта, когато сте спали през деня.

Ако човек започне редовно да спи през деня, по-добре ще запомни информацията, която е получил сутринта. Ето защо всички уроци в детската градина се провеждат сутрин, или по-скоро времето, отделено за игрите. 

По време на дневния сън се активира десният мозък. Той е отговорен за прехвърлянето на паметта от краткосрочната към дългосрочната.

Koлко време трябва да почиваме и какво ще се случи , ако го правим ежедневно, четете в zdrave.to