Проф. д-р Петко Маринов, д.м., е специалист по клинична токсикология в Клиниката по интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии към Клиниката по токсикология във ВМА-МБАЛ-Варна. Той е професор в Медицински университет- Варна към Катедра “Фармакология, токсикология и фармакотерапия”. Обучава студенти медици и стажант-лекари по клинична токсикология. От 1996 г. е републикански консултант по клинична токсикология за Североизточна България. От 2013 г. е магистър по здравен мениджмънт. Има 38 публикации в научни списания и над 100 участия в научни конгреси и конференции. 

- Проф. Маринов, кои са най-честите причини за остри отравяния във вашата клиника? Доколкото знам, медикаментозните отравяния заемат едно от първите места?

- Не, медикаментозните отравяния не са на първо място като причина за остри интоксикации. Години наред бяха водещи в това отношение, но това беше много отдавна, преди 20-30 години. Сега техният относителен дял е доста по-нисък - под 20% от всички отравяния. Можем да ги наредим на второ място, или дори на трето. 

Водещи са алкохолните отравяния. За да стане ясно на вашите читатели, ще обясня защо статистиката изглежда по този начин. Тъй като при нас се лекуват пациенти и с остри алергични реакции, те са почти равни като относителен дял, като брой с алкохолните отравяния. И острите алергични реакции, и алкохолните отравяния, са два пъти повече от медикаментозните. За 2018 г. това показва статистиката. Т.е., колкото са алкохолните отравяния, толкова са и случаите на остри алергични реакции и чак след това идват медикаментозните отравяния. Затова условно можем да ги поставим на трето място, но от гледна точка на тежки отравяния са на второ място. Защото острите алергични реакции не са отравяния.

Цялото интервю с проф. д-р Маринов, четете в zdrave.to