Майка ми е оперирана за онкогинекологично заболяване. От болницата, в която се извърши операцията, издадоха болничен лист за 43 дни, който приключва в края на декември. На 5 януари постъпва за лъчелечение и химиотерапия. За разликата в дните до постъпването й в болница, кой трябва да издаде болничен лист? Личният лекар, ЛКК или друг специалист?

Димитър Костов, гр. София

Въпросите, свързани с условията и реда за издаване на болнични листове поради временна неработоспособност (експертиза на временната неработоспособност), не са от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Пълният отговор на специалистите, четете в zdrave.to