Епидемията COVID-19 предизвика масово нарушаване на модела на съня сред китайците. Докторите стигнаха до това заключение след двумесечно общонационално проучване сред хората на възраст от 18 до 90 години.

Нарушаването на моделите на съня се свързва предимно с ограничената мобилност, преминаването към отдалечен режим на работа, както и засиленото вълнение във връзка с епидемиологичната ситуация.


Koe е другото тежко последствие от коронавируса, четете в zdrave.to