Проф. д-р Стефка Петрова е завършила в Медицински университет, София. Има две специалности - хранене и диететика, и токсикология. Специализирала е в САЩ, Англия, Италия, Германия и други страни.

В продължение на 25 години е била ръководител на направление “Храни и хранене”, заместник-директор и директор на Националния център по обществено здраве, 16 години е национален консултант на МЗ по “Хранене и диететика” и представител на България по хранене в Европейското бюро на Световната здравна организация. Член е на редица международни експертни групи.

Ръководител е на експертната група, която разработва и актуализира физиологичните норми за хранене в България и националните препоръки за здравословно хранене във всички възрасти.

Автор е на националните препоръки за хранене на жените преди и по време на бременност и кърмене; член е на Световната мрежа на експертите по хранене в ранния живот, който започва със зачеването.

Основен автор е на ръководства за здравословно хранене в различни възрасти, включително на кърмачета и малки деца. Автор е на съвременна 90-дневна програма за здравословно намаляване на теглото.

Проф. Петрова има над 160 научни публикации и повече от 180 участия в научни форуми у нас и в чужбина. Член е на редакционни колегии на научни списания, на национални и международни научни дружества по хранене и диететика.

Интервюто с д-р Петрова, четете в zdrave.to