В ежедневния живот често се случва охладената преварена вода да се подложи на повторно кипване. Безопасно ли е това?

Какво се случва по това време на повторното кипене с химическата формула на водата? Откъде се е появило твърдението, че в този случай съдържанието на чайника може да причини рак? 

Ако имахме работа с абсолютно чиста и дейонизирана вода, нямаше да е необходимо да говорим за опасностите от повторно кипене. Но в ежедневието използваме течност със сложен състав. 

Нормалната вода е наситена с разтворени минерали и газове, чиито летливи съединения се отстраняват по време на кипене. Понякога това не е лошо.

Кога обаче възникват опасностите от преваряването на водата и в кои случаи те водят до рак четете в zdrave.to