Получих лекарствата си за отрязък А в срок. Наложи се да отсъствам от страната и затова по отрязък В не съм спазил този срок. Въпросът ми към вас е: може ли да получа лекарствата си за отрязък С по-рано от посочения по Наредба №4, поради посочената причина?

Ако е необходимо, би трябвало да се направят промени в наредбата поради проблемите, които ни се създават, както и на пациентите, да не казвам за отношението на фармацевтите.

Румен Шопов, гр. София


Отговорът от нашите специалисти, четете в zdrave.to