Над 160 000 лв. глоба за картел за цената на олиото определи Комисията за защита на конкуренцията. Глобени са две фирми - "Звезда" АД и "КООП Търговия и туризъм", съответно с 85 673 лв. и 76 154 лв. Според антимонополистите двете компании са нарушили Закона за защита на конкуренцията със забранено вертикално споразумение.
Те определяли фиксирани и минимални цени за препродажба на олио. Сключените между двете дружества договори предвиждат дистрибуторът да се съобразява с ценовата политика на "Звезда" и конкретно с препоръчителни цени, определени в ценовата листа. Въпреки че клаузата е за "препоръчителни цени", в действителност тя задължава дистрибутора да се придържа към крайни продажни цени, отчитат от КЗК. /БЛИЦ