Засега 30 компании са проявили интерес към уранодобива у нас. Това заяви пред журналисти зам.-министърът на икономиката и енергетиката Валентин Иванов след заседание на парламентарната комисия по енергетика.

Министерството на икономиката и енергетиката застава твърдо зад идеята да се възобнови добива на уран у нас, стана ясно на заседанието. За тази цел обаче трябва да се направят нужните анализи на това, дали добивът на уран е безопасен за здравето на хората и дали отговаря на стандартите за опазването на околната среда. Вече е внесен доклад от МИЕ в Министерски съвет. По думите на директор Дирекция “Природни ресурси и концесии” към Министерството на околната среда и водите Христо Казанджиев от 1992 г. до 2008 г. е протекла процедура по закриване на уранодобива, рекултивацията на площи, пречистване на водите, замърсени от уран и възстановяване на околната среда, за което са отишли 30 млн. лв. само от държавния бюджет. За 2009 г. са предвидени в бюджета 4,5 млн. лв. за рекултивация на площи. Самата рекултивация трае от 3 до 5 години и след анализи за безопасност площите се връщат на собствениците им.
От МИЕ искат да се отвори пазара за предоставяне на решения за проучване, като се допуснат фирмите. По думите на Валентин Иванов може да се създадат и публично – частни партньорства, при които частниците да ползват вече изградените държавни съоръжения за проучване и добив на уран. Проучването и добивът на уран щели да стават по геотехнологичния метод, а именно да се ползват съществуващите съоръжения и изградена вече инфраструктура.
Според Казанджиев има необходимост от добив на уран, защото може да се ползва като гориво в АЕЦ “Козлодуй”.
По думите му обаче, не съществуват на 100% гаранции, че не съществуват рискове при уранодобива, защото всички мерки, които се приемат за даден риск се компрометират с времето. За държавата ни ще е добре да се добива уран, защото така се създава диверсификация на източниците на енергийни ресурси и се откриват нови работни места. Не е добър вариант държавата да се занимава с проучването и добиването му от икономическа гледна точка – проучването на едно находище изисква много средства, а държавата ни ги няма.
По думите на члена на Енергийната комисия Иван Иванов няма никакъв смисъл от възобновяването на уранодобива у нас, защото няма да е икономически изгодно. Според него в едно находище съдържанието на уран е между 0,1% и 0,3%, което е крайно малко и го прави некачествен. Икономически неизгодно било за държавата ни да харчи пари за добиване на уран, смята той.
Десислава Вангелова, БЛИЦ