Освен в банковите офиси и в пунктовете на чейндж бюрата валута ще може да се обменя и чрез специални автомати, приличащи на познатите ни банкомати. Това става възможно с промените в Наредба 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, които влязоха в сила в началото на тази седмица.
Машините обменят само чуждестранна валута срещу левовата й равностойност. Друг вид сделки няма да са възможни, като например покупка на долари срещу евро.<br /> <br /> Новата наредба предвижда, че за да се регистрират в НАП, собствениците на такива автомати ще трябва да представят документи, които ще гарантират, че няма да има възможност за измами при обмяна на валута. С промените се въвежда и изискване банкоматът да издава касова бележка при обмяна на валута.<br /> <br /> Сериозно намалява и броя на изискваните документи при регистрация на обменни бюра. Вместо това данъчните ще си набавят тази информация по служебен път чрез допитване до съответните институции./БЛИЦ