18,5 лева на секунда са печелили банките у нас през 2011 г., сочат изчисления, базирани върху данни на БНБ. През 2008 г., която е най-успешната за родните трезори, преди кризата да удари и България, чистата им печалба е била 43,9 лв. в секунда. Заради кризата обаче през 2009 и 2010 г. печалбата на банките спада съответно до 24,7 лв. и 19,5 лв. на всяка секунда.
Основна заслуга за това имат лошите кредити, които достигнаха до 14,93% към края на декември 2011 г. Значим принос за това имат последните 9 месеца на изминалата година. В този период кредитните експозиции, признати за чиста загуба (необслужвани повече от 180 дни), са нараснали със 17,9 % или с малко повече от 1 млрд. лева, сочат данните на БНБ. От тях 575,5 млн. лв. са били лошите фирмени кредити (14 % ръст за периода), а останалите 462 млн. лв. са новите лоши заеми за граждани (32,5 % ръст).<br /> <br /> Само загубите от ипотечни кредити скачат с 35,2 % между първото и последното тримесечие на 2011 г. В пари това ще рече, че само за девет месеца жилищни заеми за 272,6 млн. лева са били отписани като загуба. Потребителските кредити не остават по-назад, тъй като и загубите от тях нарастват с 20,8 % между март и декември 2011 г., което се равнява на 144,4 млн. лв. загуба за банките. Към края на декември лошите и преструктурирани заеми възлизат на 21,9 % от общия кредитен портфейл на трезорите у нас.<br /> <br /> Положителен сигнал обаче е, че през декември беше отчетено понижение от 0,1 % на проблемните заеми, което става за първи път от три години насам.<br /> <br />