В понеделник Българската народна банка пуска в обращение медна възпоменателна монета „110 години от рождението на Дечко Узунов” от серията „Бележити български творци”, съобщиха от централния трезор. Автор на художествения проект е Петър Стойков.
Възпоменателната монета е направена от мед и е с номинална стойност 2 лева. Тя тежи 16,40 грама и ще бъде в тираж 8 000 броя.
На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” , номиналната стойност „2 ЛЕВА” и годината на емисия „2009”. На обратната страна е изобразен Дечко Узунов и надпис околовръст „110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕЧКО УЗУНОВ”.
Цената, на която монетата ще се продава на касите на БНБ, е 18 лв./БЛИЦ