Топлофикация Бургас няма да спре работа поради прекратени доставки на природен газ, предаде от морския град кореспондентът на БЛИЦ. "Топлофикация Бургас" ще се издължи на "Булгаргаз" с продажба на ток.
Около 80 000 жители на общината могат да бъдат спокойни, че няма да останат без парно и топла вода през зимата на 2008 – 2009 година. Оптимистичната прогноза стана факт вчера, след последните преговори между ръководствата на Топлофикация и газовия монополист „Булгаргаз” ЕАД.
Държавният доставчик се е съгласил да приеме предложението на топлофикационното дружество за погасяване на просрочените задължения. Исканите суми от Булгаргаз ще бъдат прихванати с текущи вземания на Топлофикация от Националната Енергийна Компания /НЕК/ за продажба на ел.енергия.
Бургаското предприятие продава на НЕК месечно електроенергия на стойност около 2 100 000 лв. Количеството е гарантирано благодарение на направената през последните години голяма инвестиция в авангардната система за когенерация на топло и електроенергия. С увеличения си потенциал Топлофикация Бургас в момента осигурява около 57% от общите енергийни нужди на Община Бургас. В същото време просрочените задължения, за които претендира „Булгаргаз” са в размер на около 3 400 000 лв.
В официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация" от ръководството на „Булгаргаз” заявиха, че не възразяват да получат парите си от НЕК срещу продадения ток в националната електрическа мрежа. Писмото е отговор на шефа на „Булгаргаз” Димитър Гогов по повод писмо от Топлофикация до Министъра на Икономиката и Енергетиката Петър Димитров. В предложението с копие до Гогов се отбелязва, че „Топлофикация – Бургас” дава съгласието си да се извършва тройно месечно прихващане на сумите, чрез директен превод на НЕК ЕАД към „Булгаргаз” ЕАД”.
По този начин държавата в лицето на своите институции и дружества успя да реагира адекватно на ситуацията, за да бъде предотвратено спирането на мощностите на Топлофикация. От подобна развръзка не би спечелил никой, а най-много биха загубили обикновените потребители на топлоенергия, които нямат никаква вина. Продължавайки да работи Топлофикация – Бургас определено ще бъде в състояние да погаси просрочените си задължения към газовия доставчик в кратки и взаимно-приемливи срокове.
Искрено се надяваме абонатите на дружеството да оценят усилията на Топлофикация Бургас да бъдат отоплявани през есенно-зимния сезон и ги призоваваме, да изплащат консумираната от тях топлоенергия в установените срокове.
Марина Шиварова, БЛИЦ