Заплатите на депутатите ще бъдат намалени с 99 лв. до 3708 лв., защото те взимат по три следни заплати за обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. А през март традиционно заплатите са по-ниски от декември. Заплатите на министрите намаляват със 128 лв

Средната заплата нарасна с 12,6% за година и през март е 1247 лв., обявиха от НСИ. Най-голямо е увеличението на възнагражденията в селското, горското и рибното стопанство – с 16,4%, но въпреки това заплатите в сектора са едни от най-ниските в страната – средно 1000 лв. Много сериозен ръст на заплатите има и в секторите държавно управление – с близо 16%, образование – 15,8%, и операции с недвижими имоти – 15,4%.

Най-високи остават заплатите в сектора създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения, където влиза и IT браншът. Средното възнаграждение в сектора нараства с 14,8% за година, за първи път надминава 3000 лв. и за март е 3087 лв. На второ място за работещите във финансите и застраховането, но те взимат точно 1000 лв. по-малко – средно 2087 лв. На трето място с 1923 лв. са заетите в енергетиката.