Над 7 милиона лева има да взима от клиенти акционерното дружество "Напоителни системи", като за натрупаните задължения са заведени съдебни дела.
Министерският съвет разгледа докладите за финансовото състояние към края на 2007 г. на предприятията с над 50 процента държавно участие. /БНР