Проект на „Български държавни железници” ЕАД по европейска програма за обучение е одобрен за финансиране от Европейската комисия. Това стана факт след като центърът за професионално обучение към дружеството кандидатства по секторна програма „Леонардо да Винчи” с проект за хармонизиране на професионалното образование по железопътен транспорт с европейските стандарти.
Секторна програма „Леонардо да Винчи” е част от програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот”. Административното управление на тази програма в България се осъществява от Центъра за развитие на човешките ресурси. Общо четиридесет образователни и обществени институции от страната са кандидатствали със свои проекти пред Центъра за развитие на човешките ресурси. Одобрените за финансиране проекти са единадесет, като сред тях проектът на учебния център на „Български държавни железници” ЕАД е класиран на осмо място. Финансирането, което ще получи проектът на железопътния превозвач, възлиза на 13 165 евро.
Целта на проекта е да се повиши качеството на професионалното образование и обучение по железопътен транспорт в съответствие със стандартите на Европейския съюз, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики. По този начин, професионалното образование и обучение ще даде възможност за реализация на български кадри на европейския пазар на труда в сферата на железопътния транспорт.
Водещ партньор и домакин по проекта ще бъде учебният център на германските железници, които поемат ангажимента да предоставят необходимата информация и да консултират преподавателите от учебния център на „Български държавни железници” ЕАД в областта на съвременните практики в професионалното образование и обучение.
От българска страна, партньори на „Български държавни железници” ЕАД при осъществяването на проекта за хармонизиране на професионалното образование по железопътен транспорт с европейските стандарти ще бъдат Националната агенция за професионално образование и обучение, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, русенският университет „Ангел Кънчев” и професионалната гимназия по железопътен транспорт „Никола Й. Вапцаров” в Горна Оряховица. Това са едни от водещите образователни институции в нашата страна, които обучават и подготвят кадри за нуждите на железопътния транспорт. /БЛИЦ