България е усвоила нетно 244 млн. евро евросредства през третото тримесечие на 2011 г., или с 36% по-малко на годишна база, показват данните на БНБ.
За догодина министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев очаква, че ще ни бъдат платени 4,5 млрд. лв. или 5,6% от планирания БВП.<br /> <br /> Обобщените данни за усвояването на еврофондовете показват, че България не се справя със заложените в бюджета за 2011 г. цели. На първо място държавният бюджет отчита с 515,6 млн. лв. по-малко получени европейски средства за 10-те месеца на 2011 г. спрямо планираното. Пресметнато през брутният вътрешен продукт на България, това е близо 1% от БВП.<br /> <br /> Ако всички очаквани от ЕС пари отиват за магистрали, изчисленията показват, че ще са ни необходими поне 1 500 км. нови магистрали, за да се усвоят очакваните 4,5 млрд. лв. При това само в рамките на една година. Евросредства идват и по линия на единните плащания на площ земеделска земя. Те би трябвало да са в размер на около 800 млн. лв. Няколкостотин милиона лева европейски пари вече са усвоени или предстои да бъдат усвоени и чрез столичното метро.<br /> <br /> Големите проекти, които могат да усвоят големи суми, свършват дотук, като се изключи рехабилитацията на жп. пътя Пловдив-Бургас на стойност 317 млн. лв. Планираните бюджетни приходи от европейски средства за 2011 г. са 2,14 млрд. лв., а за 2012 г. - 3,82 млрд. лв. Това представлява ръст от 80%, изпълняването на което изглежда доста трудно.<br /> <br /> <br />