По около 10 млн. лв. на ден спестява българинът в последните 6 месеца. Това показват данните на БНБ.
Средно на всеки 30 дни в банка се слагат по 300 млн. лв. От септември 2011 г. до края на февруари 2012 г. депозитите на домакинствата са се увеличили с общо около 1,9 млрд. лв. Така те са нараснали от 29,46 на 31,36 млрд. лв. Според експерти причините за ръста са основно две - повишената спестовност на хората заради несигурността в кризата и натрупването на лихви. Влияние оказвало и прехвърлянето на пари от бизнес по сметки на собствениците - физически лица.<br /> <br /> Продължават да се увеличават обаче и проблемните заеми на фирмите, както и жилищните кредити на домакинствата. Обслужването на потребителските се подобрява.<br /> <br /> Нови 1,76 млрд. лв. са спестили българите за шест месеца, пише &quot;24 часа&quot;. Това прави средно около 300 млн. лв. на всеки 30 дни.<br /> <br /> През септември 2011 г. размерът на депозитите на домакинствата е бил 29,46 млрд. лв., а в края на февруари 2012 г. е стигнал 31,36 млрд. Тук влизат и средствата на нетърговски организации, обслужващи домакинствата.<br /> <br /> Причините за ръста са основно две - повишената спестовност на хората заради несигурността в кризата и натрупването на лихви. Влияние оказва и прехвърлянето на пари от бизнес по сметки на собствениците физически лица.<br /> <br />