Българският наемен работник продължава да е с най-нисък жизнен стандарт в Европа. Със средна работна заплата от 255 евро (20% от средната за ЕС) той трябва да се справи с цени, които са около 46 на сто от средноевропейските. Това заяви лидерът на КНСБ Желязко Христов.

Трудът на работниците, според Христов, е силно подценяван като съвкупните разходи за труд в страната са само 38 на сто от БВП, при средноевропейски нива от около 50%. Работните заплати в България са около 1/5 от средноевропейските, при производителност на труда над 1/3 от средната за ЕС.
Като резултат на това двете синдикални организации КТ „Подкрепа” и КНСБ излязоха с декларация, в която оттеглиха участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество, като запазват само участието си в експертните форми на работа. Това обяви лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. Двете конфедерации потвърдиха и оттеглянето си от Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009 г., поради системното му нарушаване от страна на Правителството.
Освен това двете конфедерации призоваха стачните структури във всички фирми, дейността на която е свързана с металургичния комбинат Кремиковци – БДЖ, Пристанища, въгледобив, рудодобив, металообработване, автомобилен транспорт и др., да започнат незабавно подготовка за солидарни протестни и стачни действия в подкрепа на справедливите искания на кремиковските металурзи за изплащане на заплатите и за работещ комбинат, осигуряващ производствена дейност във фирмите, заетите в които са над 100 хиляди човека.
Десислава Вангелова, БЛИЦ