Нашият народ не е глупав. Той си задава нормални въпроси
<em>Вулгарен и безкомпромисен. Със смъртни присъди от мюсюлманите за книгите си &ldquo;Скритият живот на една помакиня&rdquo; и &ldquo;Помашка рулетка&rdquo;, отлъчен от църквата и анатемосан за &ldquo;Копелето - Евангелие от Юда&rdquo;, скандалният писател Христо Стоянов &ldquo;надмина себе си&rdquo; с новия си роман &ldquo;Другият Левски&rdquo;. В него той сваля ореола от Апостола и го нарича &ldquo;детеубиец&rdquo;. Книгата му представя Васил Иванов Кунчев през очите на майка му Гина, която не може да спре да мисли за това как синът й убил 14-годишно момче от страх да не бъде предаден. Скандалният роман развива тезата, че основната причина за обесването на Левски е фактът, че той убива дете, а не заради подготовката на въстание и създаването на комитети - за това той трябвало да получи най-много 15 години заточение в Диарбекир. <br /> <br /> По този повод репортер на &ldquo;ШОУ&rdquo; разговаря със Стоянов. <br /> <br /> </em><strong>- На вашата визитна картичка пише &ldquo;Христо Стоянов, българин&rdquo;. След като написахте тази книга, продължавате ли да се смятате за </strong><strong>такъв?</strong><br /> - Разбира се. И смятам, че съм българин. А това, че показвам другата страна на историята, съвсем не означава, че не съм българин. <br /> <br /> <strong>- Тъмната страна?<br /> </strong>- Не, неосветената страна. Това не е тъмната част на историята. Може да се умува коя е тъмната страна и коя &ndash; светлата. Тъмната страна може да се окаже това, което досега се е казвало, защото то не е истинската история. Ницше казва, че има три начина да се пише история &ndash;обективен, субективен и в зависимост от социално-политическите условия. Ние я разглеждаме само от последния ъгъл. <br /> <br /> <strong>- Книгата ви &ldquo;Другият Левски&rdquo; третира един сюжет, за който се говори вече повече от 20 години. Какво ви накара да се обърнете към него и смятате ли, че е достоверен?<br /> </strong>- Влезте в интернет и препишете писмото на Левски до Каравелов. Вътре той казва, че ще си изплати борчовете, когато опита силата на оръжието. При това той отишъл да обере ловешки чорбаджия, защото не му е дал 20 турски лири на хората, които са искали от него. Левски сам казва, че цяла нощ е мислил над план, че е разпитвал за навиците на чорбаджията. Тоест, <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>става въпрос за предумишлено убийство. <br /> </strong></span><br /> За нещастие, 14-годишното чираче на чорбаджията пристига преди него и Левски убива момчето. <br /> <br /> <strong>- Как се казва момчето?<br /> </strong>- Според ловчанлии се казва Иванчо. Има различни версии, назовават се различни имена &ndash; че се казва Димитър, Митко, Никола, Колю, Стойчо. Левски излъгва, че това е 24-годишно момче. В тогавашните представи 24-годишните не са калфи, нито момчета. Те са сериозни зрели хора, които са станали майстори още на 17-18-годишна възраст. <br /> <br /> <strong>- Това променя ли нещо?<br /> </strong>- Всъщност аз написах книга за майката на Левски. Това е изповед на майката. Тя се самоубива на 27 януари 1878 година. <br /> <br /> Умират й четири деца от шест, а тя знае, че Петър е някъде в опълчението и са му отрязали крака. При онази патриархална България представяте ли си какво означава това да изгубиш пет от шестте си деца? И всички онези, които ме плюят и твърдят, че пиша срещу България и мита на Левски, да си зададат въпроса как ще се чувстват и какво ще кажат онези родители, които знаят, че тяхното дете е убито от Левски? Дали тези родители ще поднасят всяка година цветя пред паметника му, всяка година на 19 февруари? <br /> <br /> Не можем да извиняваме детеубийството с революцията. Достоевски нали казва, че цялото щастие на света не си заслужава, ако заради него е пролята една-единствена детска сълза. <br /> <br /> Извинете, след като са революционни времена, това означава, че трябва да извиним Карамански и цялата плеяда мутри ли? Те също могат да кажат, че в името на родината са трепали, внасяли са наркотици и т.н.<br /> <br /> <strong>- Можем ли да сравняваме Левски с Карамански?<br /> </strong>- Тъй ли? Защо да не го сравняваме? Публикувайте писмото на Левски до Каварелов, моля. И тогава ще видим за какво става дума. Извинете, Карамански колко деца уби? Говорим тук за морален постамент.<br /> <br /> <strong>- Нали целта ви не е била все пак да развенчаете Левски?<br /> </strong>- А да покажа каква невероятна българка е майка му.<br /> <br /> <strong>- Но, показвайки майка му, вие не развенчавате ли Левски?<br /> </strong>- Ако някой развенчава някого, то това е самият Левски, който се развенчава с това убийство. <br /> <strong><br /> - В този смисъл османската държава била ли е в правото си да го издирва, да го арестува и да го осъди на смърт? Не я ли оправдавате? И не оправдавате ли българския народ за това, че не му е помогнал да избяга?<br /> </strong>- Кой би помогнал на детеубиец? Аз разбирам българите, които не са се надигнали да освобождават Левски от Търново до София, когато са го конвоирали четири-пет заптиета. <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>Хората вече са знаели кого водят. <br /> </strong></span><br /> Хората са знаели, че Левски е убил дете. Още повече, че той не е бил съден сам, а заедно с Димитър Общи и още 60 души заради Арабаконашкия обир. Цялата работа е в това, че българинът в един момент се осъзнава и си казва: &ldquo;Абе, чакай, тези хора уж ще ни освобождават, а те всъщност какво правят? Всяка нощ са по механите, а през деня мислят как да причакат някого, за да го батардисат&rdquo;. Този народ не е толкова глупав, той си задава напълно нормални въпроси.<br /> <br /> <strong>- Значи вие оспорвате това, че българският народ не е дорасъл за своята свобода и заради това не е помогнал на Левски да избяга?<br /> </strong>- Именно. Българинът е на много по-високо морално ниво, отколкото Левски. <br /> <strong><br /> Едно интервю на Светломира Димитрова<br /> <br /> <hr /> <span style="color: #800000"><em>СКАНДАЛНОТО ПИСМО<br /> </em></span></strong><em><br /> <span style="color: #800000">В писмото си до Каравелов Васил Левски признава за извършено убийство при наказателна акция срещу отказал ловчанлия да даде на комитета 20 турски лири.<br /> </span></em><span style="color: #800000"><br /> </span><em>Презъ тiя дни щехъ да са здобiя съ силата на оръжието си, и щяхъ да посрещна доста работа, и твоите борчуви да плата!<br /> Но времето ни не смогна.<br /> С още единъ другаръ, по пладне въ Ловечъ въ средъ града, преоблеченъ тайно презъ друга къща влизамъ у едного Чорбаджия, комуто беха искале помощъ за заточенците въ Дiаръ Бекиръ, а това куче отъ като не далъ ни пара напсува ги и укорилъ ги, че биле разваляли спокойствiто имъ - на шкембетата.<br /> Като правихъ сметката си въ къщи на пазарътъ не излезе така, а да видимъ какво.<br /> По Европейски часатъ приз денатъ на 3, скрити нiй въ къщата му, фамилiята му отишла беше на Троянскiятъ манастиръ а той съ калфата си само 24 годишенъ момакъ, споредъ както изпитахъ, отъ дюкянатъ си дохождалъ секи пътъ предъ момчето единъ и половина часътъ, то не беше така!<br /> Предъ Св. Богородица въ Понеделникъ по 3 часа Европейски дохожда калфата му, отваря портата, която беше заключена одвънъ, и влиза но предъ да доди исчюпил бехъ врати, сандъци и не намерихъ по вече отъ освенъ 1400 гр. турски се бешлици, така бяхъ приготвенъ вътри, ако додеши той напредъ немаше да става никакъвъ шумъ, а то доде напредъ момчето.<br /> Посрещна го другарятъ ми.<br /> Нададе викъ - Тичяйте хора! на която стърна бехъ въ дворатъ до като пристигне то се вика и бори са съ другартъ ми.<br /> Пристигнахъ. Ръгнахъ го съ камата си на смъртъ, та дано сбъркаше народътъ посоката на гласътъ, който беше напълнилъ улицата, не умря изведнъжъ.<br /> Захвана да вика по-вече, което не можеше да са укрiй вече.<br /> Ръгнахъ го още веднъжъ за да са не мъчи, и да не може да каже какви са биле.<br /> Жалко за невиннити мoмче, но ако не беше така, инакъ беше уцапано на много страни.<br /> До като постигнемъ целта си ще отидатъ и невинни хорица доста.<br /> Като утворихъ портата, то святъ беше като панаиръ!<br /> Съ излазянiето ни изведнъдъ вдигамъ кръвавиятъ си ножъ и съ неколко турски речи пущамъ ся връзъ народа.<br /> Отвориха ни пътъ, и следъ насъ ето ти и полицiята, изгледа ни, па това си беше на другiя денъ търси ни, запиранiя, кого де срещнатъ.<br /> <br /> В. Лъвскiй<br /> 25.07 1872г.<br /> <br /> <br /> </em><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>РЕДАКЦИЯТА НА БЛИЦ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ПОЗИЦИЯТА НА ХРИСТО СТОЯНОВ</strong></span><em><br type="_moz" /> </em>