Обстановката не е обезпокоителна, няма големи оттичания и движение на води при реките и при отводнителните канали, твърди Христина Танчева, управител на “Напоителни системи”, клон Марица.
16-те язовира, които експлоатира &ldquo;Напоителни системи&rdquo; на територията на Пловдивска област не будят безпокойство. <br /> <br /> Изключение е язовир &ldquo;Брягово&rdquo;,който е надхвърлил обема си за зимния период и затова сме организирали източване на язовира с 1.5 кубика в секунда вода, за да може да поеме от притока, който ще дойде след като започне топенето на снеговете. <br /> <br /> Освен язовир &ldquo;Брягово&rdquo; започваме изпускане превантивно на почти всички язовири, защото снегът е много голям и продължава да вали на места. Тя уточни, че става въпрос са язовирите Сушица, Дуванлии и Синята река, а при необходимост ще започне източване и на други язовири, засега обаче това няма да се извършва. <br /> <br /> По думите на Танчева положението в Пловдивско е търпимо, има подготвени хора и техника, но коритата на реките в Пловдивско не са добре почистени навсякъде. Тя уточни, че задачата на &ldquo;Напоителни системи&rdquo; е да не се позволява водите да прехвърлят дигите и задължението за почистване на речните корита не е тяхно. <br /> <br /> &ldquo;Река Марица засега е спокойна, рискови са реките Чая и Стряма, каза Танчева. Поради високите си скорости река Стряма винаги ни е създавала проблеми, затова там сме заострили вниманието и правим подготовка за вземането на мерки и при започване на снеготопенето да можем веднага да действаме, ако се наложи подсилване на дигите&rdquo;, обяснява управителят на пловдивския клон на &ldquo;Напоителни системи&rdquo;. Река Чая е рискова в долната си част и има опасност от разливане. <br /> <br /> &quot;Напоителни системи&quot; ще дават дежурства на всеки язовир, обещават и всекидневно наблюдение на нивата и притока.<br /> <br />